Livet ved fjorden

Ny Blaakilde har en kyststrækning på ca. 450 m, mod nord breder området sig ud med et areal på ca. 5,3 ha op mod kuperet fredskov mod syd.

De kommende beboere i området har hermed mulighed for gåture i både skov, ved vand og i byen, da området ligger i tæt forbindelse til Hobros smukke havneområde med både- og fiskerihavn.