Forudsætninger

-                     Verden er konstant under forandring. Man må forandre

                      for at bevare. Boligbyggeriet bør svare til aktuelle

                      udfordringer og generelt være fremadskuende.

                      Bydelen inviterer til en aktiv livsstil (eks. at gå, cykle

                      og ro mest muligt i dagligdagen). Kort sagt: fokus

                      på udelivet.

-                     Der etableres p-pladser for delebil-ordning(er) og

                      ladestationer for el-biler. Mulighed for etablering af

                      bofællesskaber indgår i planlægningen. Der etableres

                      et betydeligt antal boliger, der også er velegnede for

                      seniorer. I planerne tages der højde for kommende øget

                      vandstand og skybrud.

-                     Der lægges vægt på, at bydelen bliver et godt sted at

                      leve alle dage, alle sæsoner og i alle livets faser. Vægt

                      på alsidige kontaktmuligheder – specielt de små

                      daglige kontakter: opleve livet i bydelen, nikke,

                      hilse, gå forbi. En levende bydel! Fælleslokale(r) giver

                      mulighed for fællesspisning og fællesmøder samt lokaler

                      til private begivenheder. Gæstehuse til udlejning.

                      Ny Blaakilde er tænkt som en homogen, menneske-

                      venlig bydel i en overskuelig lille skala. En landsby

                      i byen.

-                     Der er stort fokus på at udnytte områdets særlige

                      kvaliteter. Hovedstrukturen forbinder samtlige boliger

                      med både fjord og skov både fysisk og visuelt. Overalt,

                      hvor man færdes i stræderne, er der udsigt til både

                      fjord og skov.