Jan Gehl

Visionen og helhedsplanen for Ny Blaakilde er udviklet i et tæt samarbejde mellem professor og arkitekt Jan Gehl, byplantegnestuen CFBO, den private grundejer Jørgen Bak Rasmussen og Mariagerfjord Kommune.

Jan Gehl har i mere end 30 år forsket og analyseret livet mellem husene. Med afsæt i bylivsstudier fra danske og internationale byrum og bebyggelser sammenholdt med menneskers fysiske behov og sociale ageren har Jan Gehl udviklet en række teorier om velfungerende udemiljøer og offentlige rum i bygningskulturer. Herudover er han forfatter til en række bøger om emnet “Det gode liv”, heriblandt bogen “Byer for mennesker”.

Jan Gehl har udarbejdet en vision for Ny Blaakilde, som er baseret på disse erfaringer. Uddrag kan
læses på de følgende sider.

De Gehlske principper

Arkitekt, professor, byplanlægger og forfatter Jan Gehl, har i mere end 30 år forsket og analyseret livet mellem huse-ne. Med afsæt i bylivsstudier fra danske og internationale byrum og bebyggelser sammenholdt med menneskers fysiske behov og sociale ageren, har Jan Gehl udviklet en række teorier om velfun-gerende udemiljøer og offentlige rum i bygningskulture.

Han understreger vigtigheden af den menneskelige faktor og at byen skal invitere folk til at møde hinanden i det offentlige rum, at styrke folks følelse af, at byen er deres, så de også får lyst til at være i den og bruge den. Hans fokus er sammenhængen mellem det menneske-skabte miljø og menneskers livskvalitet. Med afsæt i sin forskning har Jan

Gehl opsat 12 kvalitetskriterier for et attraktivt byrum, som udsprigner fra 3 hovedværdier: beskyttelse, komfort og herlighedsværdi.

12 kvalitetskriterier for byrum
12 kvalitetskriterier for byrum

12 KVALITETSKRITERIER FOR BYRUM

Arkitekt og professor Jan Gehl har udviklet 12 kvalitets-kriterier for byrum, som er principper til at skabe byer for mennesker. Jan Gehl har været konsulent på udviklingen af ’Ny Blaakilde’ og har igennem processen sikret, at alle 12 kvalitetskriterier er opfyldt i bebyggelsesplanen for området Ny Blaakilde.