Marianne Rønnow Markussen
Byplanlægger og projektleder, Granville

Granville er en byplantegnestue, som rådgiver om byudvikling i bred forstand: fysisk planlægning, bystrategier, byliv og funktioner, finansiering, kommunikation og facilitering af dialogbaserede udviklingsprocesser med mange forskellige aktører. Granville har kompetencer til at kunne indgå i en byudviklingsfase fra første streg til udarbejdelsen af den endelige lokalplan.

Granville byder ind med byplanfaglige strategiske, proces- og kommunikationskompetencer samt lokalplansudarbejdelse, som sættes i spil for at binde holdets helhedsorienterede opgaveløsning sammen i et projekt, hvor realisering, forankring og innovation er tænkt ind fra start.

Vi er optagede af at udvikle den gode by – og vi ønsker at bidrage til at udvikle både de visioner, der skal fungere som pejlemærker for udviklingen, og de redskaber, der skal bruges til at styre dem. Vi ved, at byer udvikles på grundlag af mange interesser, og vi tror på, at beslutningerne om byernes udvikling – uanset om det er store byer eller små – bedst træffes i et tæt samspil mellem projektejere, politikere, interessenter og borgere.